Psychoterapia poznawczo-behawioralna - czym jest?

U podstaw tej metody leczenia leży założenie, że wszelkie problemy i trudności emocjonalne czy też związane z zachowaniem można wyjaśnić przy pomocy teorii uczenia się oraz roli procesów poznawczych.

Poprzez modyfikację przekonań pacjenta oraz zmianę zachowania można osiągnąć główny cel,
którym jest poprawa jakości życia.

Pacjent także stawia sobie cele, które chce osiągnąć
w toku terapii.

Zakłada się, że zmiana dysfunkcjonalnych przekonań oraz myśli na przystosowawcze i zgodne
z rzeczywistością pociągnie za sobą zmianę także
w sferze emocjonalnej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na współpracy pacjenta oraz terapeuty. Skupia
się na rozwiązaniu problemu oraz teraźniejszości (tzw. “tu i teraz”).