Echo serca u dzieci

Badanie echa serca dzieci to badanie diagnostyczne mające na celu określenie budowę i pracę mięśnia sercowego dziecka. Podczas badania lekarz diagnosta ocenia grubość i kurczliwość ścian serca, funkcjonowanie zastawek sercowych czy wielkość i pracę komór serca. Pozwala ono wykluczyć obecność, często nie dających żadnych objawów, wad wrodzonych.

Jak wygląda badanie?

Mali pacjenci badani są w pozycji leżącej na wznak lub na lewym boku. Lekarz nakłada na skórę pacjenta specjalny, bazujący na wodzie żel, a następnie przykłada do klatki piersiowej dziecka pod różnymi kątami specjalną głowicę echokardiografu. Badanie trwa od kliku do kilkunastu minut, po jego wykonaniu pacjent dostaje lekarski opis.

Kiedy wykonujemy?

Badanie echa serca dzieci jest bezpiecznym i bezinwazyjnym badaniem diagnostycznym, które może być wykonywane już od 2 – 3 miesiąca życia, gdyż w tym okresie serce noworodka uzyskuje swą właściwą budowę. Echo serca zleca lekarz mając na celu zdiagnozowanie wad wrodzonych, weryfikację wyników badania EKG oraz szukając przyczyny zaburzeń rytmu serca.