Co to jest osteopatia?

Osteopatia jest metodą postępowania diagnostycznego i leczniczego opartą na zabiegach manualnych. Powszechnie uznana w Europie zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, jako niezależna dziedzina w systemie medycznym, dziś zyskuje coraz większe uznanie również w Polsce. Osteopatą może zostać wyłącznie lekarz lub fizjoterapeuta, który przejdzie szkolenia podyplomowe w ilości 1000 godzin (5 lat).

Co to jest osteopatia?

Badanie osteopatyczne polega na uzyskanie niezbędnych informacji o obecnym stanie zdrowia. A także wywiadzie o przebytych urazach, wypadkach, chorobach, przeprowadzeniu szeregu testów klinicznych (ortopedycznych, neurologicznych itp). Ponadto podczas badania wykonuje się testy osteopatyczne (postawy ciała, ruchomości tkankowej, stawowej, powięziowej, napięcia mięśniowego, nasłuchu tkankowego itp.) mających na celu znalezienia dysfunkcji. Na podstawie ich analizy następnie dobór odpowiedniego postępowania terapeutycznego, które umożliwi uzyskanie harmonii i doprowadzi do wyzdrowienia organizmu.

Główne założenia osteopatii:

  • ciało ludzkie stanowi jedność,
  • organizm ludzki posiada zdolność do samoleczenia i samoregulacji,
  • anatomia ciała i procesy fizjologiczne w nim zachodzące są ze sobą wzajemnie powiązane.

Co leczy osteopata:

  • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa (odcinka szyjnego, rwa ramienna, bóle lędźwiowe, rwa kulszowa, dyskopatia);
  • bóle stawowe (łokieć tenisisty, bolesny bark, bóle kolan);
  • problemy funkcjonalne układu oddechowego, gastrycznego, krążeniowego, urologicznego i ginekologicznego;
  • urazy sportowe;
  • wady postawy;
  • bóle głowy;
  • problemy okołoporodowe u dzieci.